Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Όλοι οι ευαίσθητοι και ενεργοί πολίτες να είμαστε εκεί!!!

Γιατί όλοι μας σχεδόν σ΄αυτή τη πόλη χρησημοποιούμε για λίγες ώρες το Ποδήλατο.
Από το Καναπέ δεν αλλάζει τίποτα!!!!!Αναρτήστε όλοι Τρικαληνοί σύνδεσμοι και όχι μόνο, αυτή την ανακοίνωση.