Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Θράκη - Πόντος - Μικρά Ασία

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο με πλούσιο φωτογραφικό υλικό

Εκατόν οκτώ (108) φωτογραφίες, που απεικονίζουν αρχαίους ναούς και θέατρα, χριστιανικές εκκλησίες και μοναστήρια, κάστρα, γεφύρια και αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, ξαναζωντανεύουν την τρισχιλιόχρονη παρουσία των Ελλήνων σε αυτές τις περιοχές.
Μέσα από τις εκατόν είκοσι (120) σελίδες του λευκώματος ταξιδεύουμε από την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη, στην Προύσα, τη Νίκαια και την Τραπεζούντα. Από τη Σινώπη και την