Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

Αντιγράφει τη συνταγή Βλαχογιάννη!


Με τις εθνοσωτήριες  και απελευθερωτικές γιορτές ο Υποψήφιος Δήμαρχος της ΝΔ

Για να μαζέψει ψήφια!
Θυμήθηκε την Πατριωτική Δεξιά του Α. Σαμαρά!
Τι, έτσι το πήρε το χρίσμα ;;
Του είπε ο Αντώνης, για να περάσεις στην Πατριωτική ΝΔ
 θα πρέπει να κάνεις 5-6 μνημόσυνα υπερ πεσόντων!