Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

Και αναπλάσεις πλατειών Κάνω!!


Με έκπτωση 90%

Όλα τα Κάνω
Βλάμης Γκέκας, ο ειδικός σε όλα!
Έχω δικό μου συνεργείο από την Χειμάρα!!
Μη σας γελάν οι άλλοι!!
Που τα παίρνουν και μετά τα δίνουν σε εμάς!!
90% έκπτωση κάνουμε