Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

O ιός είναι φτιαχτός στο εργαστήριο ;