Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

22 Μαρτίου Ημέρα Νερού


Λιγοστά τα αφιερώματα για το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου

Εδώ και δεκαετίες αποτελεί μόνιμο αίτημα των λαών η «άμεση» διαχείριση του νερού από τις τοπικές κοινωνίες, πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες της καθεμίας, ώστε να γίνει εφικτή η ελάχιστη πρόσβαση του πληθυσμού σε καθαρό νερό και στοιχειώδη αποχέτευση, αλλά και όλοι υδάτινοι χώροι Ποτάμια, λίμνες, θάλασσες κ.α., να γίνουν χώροι χαράς διασκέδασης, ψυχαγωγίας, και άλλων εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
Τα πιο ευάλωτα θύματα αυτής της κατάστασης κακοποίησης και έλλειψης νερού, αποδεικνύονται τα παιδιά, καθώς ένα στα πέντε παιδιά του πλανήτη στερείται ακόμα και την ελάχιστη ποσότητα νερού που είναι απαραίτητη για να ζήσει, δηλαδή 20 λίτρα καθαρού νερού την ημέρα. Ως αποτέλεσμα τα παιδιά γίνονται εύκολα θύματα ασθενειών, όπως η διάρροια και ο τύφος, ενώ ο αριθμός των παιδιών που πεθαίνουν από έλλειψη καθαρού νερού έχει αγγίξει τον τρομακτικό αριθμό των 6.000 παιδιών κάθε μέρα!
Παράλληλα, η έλλειψη αποχέτευσης, όχι μόνο προκαλεί τη διάδοση ασθενειών, όπως η δυσεντερία και ο τύφος, αλλά ταυτόχρονα επιδεινώνει τη θέση των κοριτσιών και νέων γυναικών που αναγκάζονται, ελλείψει φυσιολογικής τουαλέτας, να αφοδεύουν μόνο τη νύχτα και σε απομονωμένα μέρη. Σύμφωνα με τις εκθέσεις της UNICEF, μεγάλο ποσοστό κοριτσιών και γυναικών δέχονται επιθέσεις ληστών ή βιαστών στα απομονωμένα αυτά σημεία, και για το λόγο αυτό η ύπαρξη στοιχειώδους αποχέτευσης στους δημόσιους χώρους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνο για την υγεία, μα και για την ίδια την ασφάλειά τους.