Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Με τούτη την Ανάσταση και η ζωή κι αυτή να Αναστηθεί!»


«Χριστός Ανέστη αδελφοί!
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ   Α Ν Ε Σ Τ Η
Από τον Βάιο Φασούλα
«Χριστός Ανέστη» Χριστιανοί, πάλι θ’ ακουστεί
από απλά ανθρωπάκια, ετούτου τ’ αστεριού
Αλλού σιγά, για ν’ αποφύγουνε το μάτι του Θεού
κι αλλού πιο δυνατά για ν’ ακουστεί η οργή του λαού
Λέξεις σοφές σαν κύματα θα ’ρθουν στα χείλη μας
και στην καρδιά και άσπιλη ψυχή μας