Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Πανηγύρια χωρίς πολιτικούς!!


 Τέρμα οι χοροί, οι ξύλινοι λόγοι και να σέρνουν το πρώτο χορό με τα κλαρίνα!!
Αν εμφανίζεται Κανένας τολμηρός πολιτικός καμιά φορά
έχει φροντίσει πρώτα να δει τι γίνεται στην περίμετρο!
Έχει μαζί του πάντα μεγάλη κομπανία!
Και Αθέατη καμιά φορά!