Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Η Αγροτική και Λαϊκή Εξέγερση των Τρικάλων


 Αύριο ο φετεινός εορτασμός της Λαικής εξέγερσης των Τρικάλων

Πρόκειται για την εξέγερση των Τρικαλινών πολιτών, ενάντια στο στρατοκρατούμενο καθεστώς εκείνης της περιόδου, (2 Φεβρουαρίου 1925), το οποίο προκειμένου να σταματήσει τη διαδηλώση των 10.000 και παραπάνω διαδηλωτών χρησημοποίησε ένοπλα στρατιωτικά και αστυνομικά τμήματα, τα οποία οι επικεφαλής έβαλαν εναντίον τους. Οι διαδηλωτές που έπεσαν νεκροί (20-30) δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα ο αριθμός τους, οι δε τραυματίες ήταν πάρα πολλοί.
Με την αριθμ. 188/3-6-2010 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του