Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Έκθεση Τσιτσάνη 25 χρόνια από το θάνατό του

Δεν έχουμε εκπληρώσει το χρέος μας απέναντι στο Β. Τσιτσάνη
Αυτό είναι μόνο αρχή τόνισε ο δήμαρχος Τρικκαίων Μ. Ταμήλος περισσότερα επί της οθόνης…