Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

"Ασκληπιός και Πιαλεία"3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΑ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΊΟΥ ΠΙΑΛΕΙΑΣ
Δήμος Πύλης Π. Σύλλογος
Οι Φίλοι του μουσείου Πιαλείας