Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ξυπνάτε, μην αφήνετε την Ελλάδα να αδειάσει


Ο  ε π α ν α π α τ ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς (4ον)
Ευρωελληνικά «κάλαντα» μιας «σύγχρονης» φυγής
Έλληνες γηγενείς και απόδημοι ξυπνάτε! Ξυπνάτε, μην αφήνετε την Ελλάδα να αδειάσει.
Γράφει ο επαναπατριζόμενος Βάιος Φασούλας

Προϋπόθεση σχηματισμού, συντήρησης και παραμονής μιας μεγάλης Α.Ε. (Ευρωπαϊκή οικογένεια), είναι η αποδόμηση-εξαφάνιση-χρεοκοπία μικρών Χωρών-Κρατών-μελλών της εν λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα «σύγχρονα» μέσα που χρησιμοποίησε ήταν και είναι ποικίλα και πολύπλοκα. Μεταξύ αυτών είναι οι υποταγμένοι και καταστροφικοί Δούρειοι Ίπποι (εξανδραποδισμένα πολιτικά κόμματα), η συχνότητα της ανεξέλεγκτης δανειοδότησης και στη συνέχεια η επιστροφή των χρεών.