Σάββατο, 11 Απριλίου 2009

Τώρα θα σφάζονται καλύτερα!


Νέα σφαγεία στα Τρίκαλα


Στο νέο συγκρότημα σφαγείων θα λειτουργούν: Ειδικός χώρος υποδοχής των ζώων, Ειδικά ψυγεία διανομής των μελών, εντοσθίων κ.λπ., γραφείο κτηνιάτρου, χώρος φόρτωσης και ξεχωριστός χώρος για «ύποπτα» κρέατα (π.χ. από άρρωστα ζώα, τα οποία σύμφωνα με τους κτηνιατρικούς ελέγχους αν κριθούν ακατάλληλα θα καταστρέφονται).

Έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων του Σφαγείου. Σύμφωνα με αυτόν τον υπερσύγχρονο βιολογικό καθαρισμό τα στερεά απόβλητα θα διοχετεύονται σε μονάδα «ρέτεριγκ» και με την προσθήκη κατάλληλων ουσιών θα μετατρέπονται σε λιπάσματα. Ο βιολογικός καθαρισμός είναι διπλάσιας ισχύος από την αρχική μελέτη και αυτό να μπορεί να αντιμετωπίζει τις ανάγκες πλήρους διαχείρισης των αποβλήτων, όσο μεγάλες και αν είναι αυτές.

Να σημειωθεί ότι στα Σφαγεία Τρικάλων θα εργάζονται 15 εκδοροσφαγείς και 4-5 βοηθοί, ενώ η μονάδα θα έχει δυνατότητα να σφάζει 500 γουρούνια, 1.000 αμνοερίφια και 50 μοσχάρια στην διάρκεια μιας ημέρας. Θα είναι έτοιμα να λειτουργούν, αφού στο μεταξύ γίνουν και άλλες δοκιμαστικές σφαγές ζώων σε δύο περίπου μήνες.

Οι Εκαβίτες σε δράση


Με τα υπουργεία – εκθέσεις χάσαμε την απεργία

Τι είναι το ΕΚΑΒ ;

Το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠΔΔ το 1985 (Ν.1579/85) και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής, σε έκτακτες περιπτώσεις, άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.

Είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας της πολιτείας παροχής υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας. Μελετά, προτείνει και αναπτύσσει προγράμματα που αφορούν στον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής.

Στον ίδιο τομέα της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας είναι και ο μοναδικός επίσημος φορέας που αναλαμβάνει τον χειρισμό και αντιμετώπιση Μαζικών Απωλειών Υγείας με την ανάπτυξη του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής των Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.)

Περισσότερα http://trikalaola.blogspot.com/