Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Τρικαλινό όργιο καταπατητών γηςΣτις δημοτικές περιφέρειες Τρικάλων και στην ευρύτερη περιφέρεια του νομού

Τρέχουν να προλάβουν

Να τα νομιμοποιήσουν τώρα, ενόψει της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο.
Η νομιμοποιημένη αυθαιρεσία σε πλήρη εξέλιξη.
Ποιος και πώς μπορεί κανείς να υπερασπίσει σήμερα

Το όνομα του 63χρονου Τρικαλινού μεγαλοφειλέτη του δημοσίου

Ανήσυχοι  οι υπεύθυνοι των τρικαλινών καταστημάτων ειδών ένδυσηςΑπορίας άξιο στην Τρικαλινή κοινωνία είναι πώς ένας τόσο μεγάλος οφειλέτης του δημοσίου που οφειλές του φθάνουν στις 72.090.331,48 ευρώ προς το Δημόσιο αφέθηκε ανεξέλεγκτος να δημιουργήσει τόσο μεγάλο χρέος, τη στιγμή που για πολύ μικρότερες οφειλές προς το δημόσιο έχουν κινηθεί οι διαδικασίες 

Πάμε για Σύγκρουση ?‏Σκηνικό Πολέμου

Tου Γιάννη Φορόλα

Μετά την επικοινωνιακή καταιγίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης, φάνηκε το σκληρό πρόσωπο της Νομισματικής ένωσης των ευρωπαϊκών κρατών  και η εθελοδουλία  πολλών εταίρων, οποίοι αναγνωρίζουν όλοι τους, μηδέ εξαιρουμένης και της Ελλάδος, τον ηγεμονικό  ρόλο της Γερμανίας στη Νομισματική