Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Στα Τρίκαλα η Ευρωπαϊκή Τρόικα το 1881Με αφορμή το Μνημόνιο του 1881 που αφορούσε την Θεσσαλία, καταλήστευσε τα ΜΕΤΕΩΡΑ

Σαν σήμερα 25 Αυγούστου 1881

Οι επίτροποι εξέδραμον εις Μετέωρα.
Δια να είμαι όμως ειλικρινής, δεν πρέπει να είπω ότι έκαμον εκδρομήν, αλλ΄επιδρομήν εις Μετέωρα.
Διότι, αν εξαιρέσω τον Μπλουμ, όλα τα άλλα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής ή ήρπασαν ή  επλήρωσαν ή εδέχθησαν προσενεχθέντα αυτοίς υπό τω καλογήρων βιβλία, η κειμήλια, αρχαία χειρόγραφα ή αρχαία κοψοτεχνήματα.
 Ουδείς είμεινεν αμέτοχος εις την διαρπαγήν μέχρις αυτών των διερμηνέων.
Ο διερμηνεύς των Ιταλών επιτρόπων, Κοντζιάς τις, πρόσωπον λίαν κωμικόν, εν παντί και προς 


πάντας ως επίτροπος προσφερόμενος εν μέσω περιφρονητικών γελώτων ή μειδειμιάτων ουδαμώς αποκρύπτων τας αρπακτικάς αυτού διαθέσεις, από του ύψους των Μετεώρων κατέβη κατάφορτος.
Τις θα πιστεύσει ότι και αυτός ο εν τω ελληνικό στρατό ως στρατιώτης υπηρετών Γάλλος, όστις εχρησίμευσεν τοις Γάλλοις επιτρόποις ως αγγελιοφόρος, και αυτός απεκόμησεν εκείθεν την λείαν του!
Εις Καλαμπάκαν η Επιτροπή είχε την ατυχίαν να ακούσει προσφώνησιν του εκεί επισκόπου, ταβλαμπά* υψηλού με φυσικήν υπογένειαν-εις αμφοτέρας τα παρειάς του ούτε θριξ επεφαίνετο-ξερού και στεγνού… ως εάν τις είχεν εκμυζήσει αυτόν, και αγνοούντος….. την ελληνικήν!
*Χοντρός, παχύσαρκος δεσπότης

Φωτο: 1908
ΠΗΓΗ: «Οι Συμμορίες της Πόλης» του Βασίλη Πάνου. Εκδόσεις «Αγαπώ την Πόλιν».2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου